Usługi kadrowo-płacowe

dłonie kobiety i kartka

Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe. Przygotowujemy między innymi umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, listę płac, a także rozliczenia z pracownikami PIT-4, PIT-11 i PIT-8C. Obsługa działu kadr i płac to obowiązek każdej firmy, która zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Czynności kadrowo-płacowe wymagają wiedzy, umiejętności oraz rzetelnego i skrupulatnego wypełniania dokumentacji. Mamy kompetencje w zakresie:

  • Sporządzania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych każdego pracownika – wśród nich znajdziemy dyplomy, certyfikaty i poświadczenia kompetencji pracowniczych, jak i inne, istotne dokumenty, które powstały od momentu nawiązania stosunku pracy

  • Kompletnej administracji kadrowej – w tym kontrolowania terminowego wywiązywania się z obowiązków, uczestnictwa w szkoleniach BHP i wykonywania okresowych badań lekarskich

  • Reprezentowania firmy przed organami instytucji państwowych

  • Sporządzania kart wynagrodzeń, listy płac, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

  • Przygotowywania raportów finansowych GUS, ZUS i deklaracji podatkowych.

Powierzając obsługę kadrowo-płacową zewnętrznej firmie, możecie Państwo zaoszczędzić finanse swojego przedsiębiorstwa, zwiększyć wynik finansowy, jak i zapewnić sobie rzetelnie i profesjonalnie sporządzoną dokumentację kadrową i płacową.

Nasi specjaliści ds. kadr i płac na bieżąco uczestniczą w szkoleniach oraz terminowo realizują każde z zadań. To my będziemy Państwa reprezentować przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i Urzędem Skarbowym!

Zapraszamy do współpracy właścicieli spółek handlowych, osobowych, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Sprawdź pozostałe usługi naszego biura rachunkowego.

Skontaktuj się z nami.

Powierz nam obsługę kadrowo-płacową w Twojej firmie!