Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

dłoń i kalkulatorUsługa prowadzenia książki przychodów i rozchodów obejmuje ewidencję operacji gospodarczych, ewidencję na potrzeby VAT oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zawiera również ewidencję środków trwałych, wyposażenia i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. KPiR, w przeciwieństwie do ryczałtu ewidencjonowanego zawiera informacje na temat uzyskanych przez przedsiębiorstwo zarówno przychodów, jak i rozchodów.

 

Jakie są kryteria dla KPiR?

Dla KPiR, identycznie jak w przypadku każdej innej formy opodatkowania działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione pewne kryteria. Jednym z nich jest rozliczanie podatku na zasadach ogólnych bądź liniowo, drugim natomiast wysokość przychodów netto – nie mogą przekraczać 2 milionów euro.

Kto może prowadzić książkę przychodów i rozchodów? Będą to osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych. KPiR może być prowadzona na dwa sposoby – w formie papierowej lub elektronicznej. Zawiera między innymi faktury VAT i faktury VAT RR, które są podstawą do przeprowadzania ewidencji oraz rozliczeń z ZUS.

Sprawdź pozostałe usługi naszego biura rachunkowego.

Skontaktuj się z nami.

I już dziś skorzystaj z naszego wsparcia dla Twojej działalności.