Prowadzenie ksiąg rachunkowych

prowadzenie księgi rachunkowejMamy do zaoferowania prowadzenie ksiąg rachunkowych – sporządzanie ewidencji podatkowej, dokumentację środków trwałych i przygotowywanie sprawozdań czy też raportów finansowych. Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się również ewidencja na potrzeby VAT (do sporządzania faktur wystawiamy bezpłatny program Comarch ERP XT) oraz ewidencja CIT i PIT, wykonywanie przelewów, wdrażanie zakładowego planu kont, wystawianie faktur oraz opracowywanie sprawozdań GUS.

Dopasowujemy się do oczekiwań klientów, zapewniając jednocześnie pełne wsparcie w każdej dziedzinie związanej z księgowością i finansami. Realizując zadania, bierzemy pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorstwa, aby dopasować usługi do jego profilu.

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe to chronologiczne zestawienie zapisów księgowych – zawierające informacje dotyczące obrotu, salda, aktywów i pasywów danej jednostki. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości art.2 obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy:

  • Spółek handlowych (osobowych i kapitałowych) i organizacji z wyłączeniem Narodowego Banku Polskiego i Skarbu Państwa

  • Spółek osobowych w przypadku, gdy przychody netto ze sprzedaży w ubiegłym roku obrotowym przekroczyły 2 000 000 Euro

  • Przedstawicieli firm zagranicznych

  • Banków i instytucji finansowych działających w oparciu o prawo bankowe lub przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi

  • Jednostek samorządowych, w tym gmin, powiatów i województw.

Oczywiście istnieje możliwość dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych – dotyczy to wszystkich niewymienionych powyżej przedsiębiorców!

Decydując się na prowadzenie ksiąg rachunkowych przez nasze biuro, możecie Państwo liczyć na pełną poufność otrzymanych danych, zachowanie kontroli nad swoim przedsiębiorstwem oraz dokładną analizę wydatków, kosztów i źródeł osiąganych przychodów.

Sprawdź pozostałe usługi naszego biura rachunkowego.

Porozmawiajmy o możliwości współpracy. Skontaktuj się z nami.